วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา

ทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือ ความพอดี ถ้ามากเกินหรือน้อยเกินไปจะมีผลต่อจิตใจ

 ผู้เขียนเคยเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับคนที่เสียจริต กรรมอะไรที่ทำให้ต้องเป็นเช่นนั้น หลวงพ่อท่านตอบแบบปัจจุบันกรรม คือ กรรมในชาตินี้ว่า "ผู้ที่เสียใจสุดขีด หรือดีใจสุดขีด จะทำให้เป็นบ้าได้"

เสียจริต*

เสียจริต

to lose one's minds
th • #155715 • th-en-dictionary

เสียสติ

V. be insane
  syn:{บ้า}{เสียจริต}{ฟั่นเฟือน}{วิกลจริต}
  ant:{มีสติ}
  sample:[เด็กคนนี้รู้ว่าตัวเองถูกปฏิเสธเลยเสียสติไป]
V. be insane
  def:[มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา]
  syn:{บ้า}{เสียสติ}{วิกลจริต}
  sample:[คนเหล่านี้คงจะเสียใจจนเสียจริตที่เห็นญาติพี่น้องต้องตายไปต่อหน้าต่อตา]

ADJ. lose one's mind
  def:[ที่มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา]
  syn:{บ้า}{เสียสติ}{วิกลจริต}
  sample:[เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 คนเสียจริตจำนวน 30 คนได้ถูกนำมาฝากรวมกันไว้ ณ สถานที่แห่งนี้]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น