วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภวังคจิต

ภวังคจิต   หมายถึง   จิตที่ดำรงรักษาภพชาติ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น