วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความตระหนี่ ๕ ประการ

ความตระหนี่  ๕ ประการ  คือ 

ความตระหนี่ที่อยู่,  ความตระหนี่ตระกูล,  ความตระหนี่ลาภ,ความตระหนี่วรรณะ,     ความตระหนี่ธรรม,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น