วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

( ความยึดมั่นถือมั่น ) ๔ อย่าง

 ( ความยึดมั่นถือมั่น )   ๔ อย่าง คือความยึดมั่นในกาม ,   ทิฏฐิ ,   ศีลพรต   (ข้อปฏิบัติประจำลัทธิ พิธี ) และวาทะว่าตัวตน

http://www.larnbuddhism.com/tripitaka/prasuttanta/4.2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น