วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

พรหมจักร

พรหมจักร น. จักรวาล; คําสอนของพระพุทธเจ้า. (ส.; ป. พฺรหฺมจกฺก).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น