วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

เทวนิยม

เทวนิยม ความหมาย น. ลัทธิที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงอํานาจยิ่งใหญ่พระองค์เดียว พระเจ้านั้นทรงมีอํานาจครอบครองโลกและสามารถดลบันดาลความเป็นไปในโลก. (อ. theism).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น