วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สิ่งอันควรระลึกถึงมี ๓

พระพุทธองค์ตรัสถึงสิ่งอันควรระลึกถึงมี ๓ คือ
 ของในร่างกาย ๑
 เครื่องใช้สอย ๑
และรูปเคารพ ๑
http://www.watthaichetavan.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538706834&Ntype=1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น