วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อนุสัย ๗

 อนุสัย ๗ เป็น กิเลส ที่มีความละเอียดที่สุด สามารถกำจัดได้ด้วย ปัญญา เท่านั้น คือ
1.ราคานุสัย
2.ปฏิฆานุสัย
3.อวิชชานุสัย
4.วิจิกิจฉานุสัย
5.มานานุสัย
6.ภวานุสัย
7.ทิฏฐานุสัย 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น