วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เนื้อที่ต้องห้าม ๑๐ อย่าง คือ

เนื้อที่ต้องห้าม ๑๐ อย่าง คือ
เนื้อมนุษย์
เนื้อช้าง
 เนื้อม้า
เนื้อสุนัข
เนื้องู
เนื้อราชสีห์
เนื้อเสือโคร่ง
เนื้อเสือเหลือง
 เนื้อหมี
และเนื้อเสือดาว
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น