วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โลกปาลธรรม

หิริ ความละอายแก่ใจในการทำบาป
โอตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาป

ธรรมทั้งสองประการนี้ทรงแสดงว่า เป็น
โลกปาลธรรม คือธรรมที่รักษาคุ้มครองโลก

board.palungjit.com ›

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น