วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สติ

สติ
ความหมาย
[สะติ] น. ความรู้สึก, ความรู้สึกตัว, เช่น ได้สติ ฟื้นคืนสติ สิ้นสติ, ความรู้สึกผิดชอบ
 เช่น มีสติ ไร้สติ, ความระลึกได้ เช่น ตั้งสติ กำหนดสติ. (ป.; ส. สฺมฺฤติ).พจนานุกรม ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น