วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อริย, อริยะ

อริย, อริยะ
ความหมาย
[อะริยะ] น. ในพระพุทธศาสนา เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น ว่า พระอริยะ หรือ พระอริยบุคคล. ว. เป็นของพระอริยะ, เป็นชาติอริยะ; เจริญ, เด่น, ประเสริฐ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น