วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ชรา

ชรา
ความหมาย
[ชะ] ว. แก่ด้วยอายุ, ชํารุดทรุดโทรม. (ป., ส.).
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น