วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ความสุข...

ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบาย กายสบายใจ..." คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น