วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปัญญา

ปัญญา
ความหมาย
น. ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด, เช่น คนมีปัญญา หมดปัญญา. (ป.).

http://guru.sanook.com/dictionary/พจนานุกรม_ไทย-ไทย_ราชบัณฑิตยสถาน/ก/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น