วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สังโยชน์

สังโยชน์
ความหมาย
น. เครื่องพัวพัน, เครื่องผูกรัด, หมายเอากิเลสที่ผูกคนไว้กับวัฏสงสารมี ๑๐ อย่าง มีสักกายทิฐิเป็นต้น พระอริยบุคคลเมื่อละสังโยชน์เป็นลําดับจนหมดก็เป็นพระอรหันต์. (ป. สํโยชน, สญฺโ?ชน; ส. สํโยชน).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น