วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มรณ-, มรณ์, มรณะ

มรณ-, มรณ์, มรณะ
ความหมาย
[มอระนะ-, มะระนะ-, มอน, มอระนะ] น. ความตาย, การตาย. (ป., ส.). ก. ตาย.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น